สัมมนา


โครงการบำบัดความเครียดด้วยโซเชียลมีเดีย 
เรื่อง กระแสโลกโซเซียลกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558
ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

อาจารย์ธนัช ศรีบรรจง